úterý 13. března 2012

Má tvorba

Když jsem nakoukla do počítače probírala staré složky, našla sem několik obrázků staršího data. Co myslíte? Líbí se vám?

I looked into some folders in my pc and found this. Do you like it?


Tenhle drak není dokončen, ale docela se mi líbí.


This dragon is not complete, but I think it is not bad.
Další dva obrázky byly malovány v létě, oba temperami.


The next two pictures were painted in the summer, tempera both. 

sobota 10. března 2012

Mé malé postavičky

Další věc co dělám ráda (a často) ve škole! Vytvářím si své malé postavičky. 
Omlouvám se za kvalitu fotek, příště to napravím, slibuji. 

Another thing I like to do at school! Making my small characters.
Sorry about the quality of photos, the next time it will bebetter, I promise.


Nejraději mám toho posledního :)

I prefer the last one :)

středa 7. března 2012

Domácí Latté

Miluju kavárny, cukrárny, restaurace a všechny možné podniky, kde si můžete objednat dobrou kávu. Po kavárnách jsem schopná vysedávat celé dny. Což se vždy projeví na mé linii, jelikož neodolám sladkému, které se ke kávě tak skvěle hodí. Kombinace kafe a dortu je moje droga! 
Díky tomu jsem byla nucena naučit se vařit latté hezky po domácku. Doma nemáme kávovar a ráda vymýšlím nové věci, takže jedno nudné odpoledne jsem si vymyslela "recept".

I love cafes, pastry shops and restaurants where you can order good coffee.  I can sit in cafe for a really long time. But it is not good for my figure, because I always eat some sweet when I drink caffee. The combination of coffee and cake is my drug!
I learned to cook a good homemade latte. 


Potřebujeme 250 ml mléka, 4 čajové lžičky rozpustné kávy a horkou vodu (popřípadě cukr). Mléko si ohřejeme a vyšleháme ručním mixérem (nebo šlehačem). Vytvoří se bílá pěna. Mezitím si dáme do malého šálku (na espreso) rozpustnou kávu ,a pokud sladíme, i cukr. Zalijeme vroucí vodou a rozmícháme. Toto silné kafe pak přelijeme do mléka. Nemícháme, není to potřeba. Pokud má mléko a káva podobnou teplotu, u dna skleničky se vytvoří tmavší hnědá barva, která bude postupně světlat až k čistě bíle a husté pěně.  

We need 250 ml of milk, 4 teaspoons of soluble coffee and hot water (and sugar).
Milk warm up and whip with your hand mixer (or whisk). A white foam appears. In the meantime we'll have a small cup (espresso), soluble coffee, and sugar. Pour boiling water and stir. This strong coffee, then pour in the milk. Do not mix, it's not needed. If the milk and coffee have similar temperature at the bottom of the glass creates a darker brown color that gradually lights up to pure white and dense foam.Jak jsem již poznamenala, ke kafi se hodí sladké, ale na tenhle pařížský dort napíši recept až někdy jindy.

As I noted to coffee fit sweet, but this Parisian cake recipe I will write another time.

Když se nudím ve škole

Čím jsem starší, tím více kašlu na školu. Asi jako každý. Většinu výkladu učitele nepovažuju za důležitou si napsat, a tak mám propisku v ruce pouze k jedinému účelu.....

The older I get, the more I fuck school. Probably like everyone else. I have a pen in my hand only for one purpose .....


Někdy jsem schopná přitáhnou si do školy i fixky a pastelky!     Sometimes I have crayons too!


Aneb, když mě papír omrzí.     Or when I get tired of the paper.


Po několika dnech, kdy moje lavice budila ve třídě obdiv, sem to všechno musela smazat.....

After a few days when my bench aroused admiration in the classroom, I had to delete it all .....


pondělí 5. března 2012

Léto 2011

     Ráda bych vám ukázala několik obrázků, které jsem malovala tohle léto. Všechny jsem malovala bez předlohy, pouze s pomocí mé fantazie. Ke všem se váží hezké vzpomínky na léto a na chatu, kde byly vytvořeny. 

     I would like to show you some pictures that I painted this summer. All I paintedwithout the original, only with the help of my imagination. I have nice memories of summer and the cottage where they were created.


sobota 3. března 2012

Kresby

Tady je pár kreseb. Všechny už jsou starší více, jak půl roku. Nejvíce se mi líbí ta poslední (modrá květina).

Here are a few drawings. All of them are more than half a year old. Most of all Ilike the last one (blue flower).


 


Rony

     Ráda bych vám někoho představila. Znám ho už devět let a naprosto ho zbožňuju. Sice je to skrček, ale umí o sobě dát vědět. Právě teď mi sedí na rameni a okusuje vlasy :) Jo a jmenuje se Rony.

      I would like to introduce you to someone. I've known him for nine years and absolutely love him. He is small, but he can let you know about himself. He now sits on my shoulder and nibbles my hair :) Oh and his name is Rony.
       Mého výrazu si nevšímejte :D   Do not care about my face :D


        Fotka asi 6 let stará.   This photo is 6 years old.

pátek 2. března 2012

Když se nudím

    Když se nudím, mým jediným únikem je malba, nebo kresba. Teda když nemám po ruce zajímavou knížku a internet mě omrzí, začínám tvořit. Většinou jen temperami, nebo tuží. Nakonec mi vždycky zbude jen desetina všeho, co začnu. Ráda nepovedené kresby trhám a vyhazuju. Nerada gumuju, z čehož vyplývá, že mám velkou spotřebu papíru i čtvrtek.


     U prvního výtvoru jsem se patlala s vodovkami a lepidlem. Nejdřív jsem vytvořila "vzor" na kousek čtvrtky, který mi zbyl, a z toho jsem pak vystříhala písmena.
    Tenhle kolibřík mi zabral asi půl hodiny. Hodně jsem se na něm vyřádila s barvami.


    Tato dívka je tvořena tuží ředěnou vodou.      When I'm bored, my only escape is a painting or drawing.   Mostly tempera or toughFinally, I always left with only one tenth of what I start. I like to tear poor drawings and tossI hate rubberwhich means that I have a great paper consumption.

čtvrtek 1. března 2012

Italská ulice

        Tenhle obraz jsem malovala po Vánocích. Protože miluju léto a teplo, celý obraz je ve veselých barvách. Malovala jsem podle fotografie. Sice jsem po pár tazích štětce rezignovala a zjistila, že fotce se moje dílo nikdy nebude dostatečně podobat, ale přesto jsem to stejně domalovala. Snažila jsem se soustředit na správnou perspektivu. A možná proto jsem to přehnala s barvami. Právě teď visí na bílé stěně, nad malým černým stolkem, kde vynikne jeho barevnost.


 Malováno olejovými barvami Umton na sololitovou (chová se jako plátno) velikosti 60 x 40 cm. 


Italian Lane
        I painted this painting after Christmas. Because I love summer and the heat, the whole picture is in bright colors.   I tried to concentrate on the proper perspective.And maybe that's why I blew it with colors.
        Size 60 x 40 cm. Oil colours Umton 

Šeříky

          Jak už název vypovídá, zkusila jsem namalovat šeříky. Tenhle "obraz" právě teď visí u babičky v obýváku. Téma šeříky mě napadlo, když jsem přemýšlela o dárku prarodičům. Oni už jedny šeříky mají (obraz z roku 1960), tak jsem chtěla do rodinné galerie taky přispět. A taky porovnat své malířské schopnosti. Porovnávání mě dost zklamalo, moje malba vypadá dosti podprůměrně oproti originálu. Ale i tak jsem docela spokojená. Mohlo to dopadnou hůř. 


        Malování mi zabralo čistého času asi 12 hodin. Používala jsem olejové barvy Umton (český výrobce). Tvořila jsem na sololitovou desku (chová se jako plátno) o rozměrech 40 x 50 cm. Doba zasychání těchto barev je asi 48 hodin. 


Líbí se vám šeříky? Co by jste pozměnili, dodělali, předělali? Budu ráda za každý komentář :)
P.S.: Originál bohužel nemám na fotce.

As the name says, I tried to paint lilacsThis "image" now hangs at my grandmother's living room.   My grandparents already have some lilacs (picture from 1960), so I wanted to help the family gallery too.  I'm quite happy. It could turn out worse. 
Size 40 x 50 cm. Oil colours Umton.

The beginning!

Today, 1 March 2012 I finally resolved to write the first article.
         After two months of planning and delaying am finally here. I do not know how long it will last here. I'm very fickle. But about me again in another article. Perhaps I should introduce myself that? So my name is Alice and I am 15 years old. I love when people call me Aja
although it does not fit all (I'm high). With this blog I intend to treat as a personal web "diary" where I can write whatever want. I just hope that at least someone will like it. Perhaps most important reason for the existence of this site is my personal fulfillment. I wonder what others thinks about my work and ideas. Until today I known opinions of my friends and family, but they are not very objective. l hope that my blog will be good and interesting.

P.S.: Sorry about the quality of photos, but only take pictures for mobile phone, camera is just out of order.

Začínáme!

Dnes 1. března 2012 jsem se konečně odhodlala napsat první článek.
        Po dvou měsících plánování a odkládání jsem konečně tady. Nevím, jak dlouho mi to tu vydrží. Jsem hodně přelétavá. Ale o mě zas v jiném článku. Asi bych se měla představit, že? Takže jmenuji se Alice a je mi 15 let. Mám ráda když mi ostatní říkají Ája, i když se ke mě tahle zdrobnělina moc nehodí (nejsem zrovna drobek co se týče výšky). S tímto blogem hodlám zacházet, jako s osobním internetovým "diářem", kam si můžu napsat cokoliv mě napadne. Jenom doufám, že to aspoň někoho bude bavit a zajímat. Asi nejpodstatnějším důvodem existence této stránky je moje seberealizace. Zajímá mě, co si o mé práci a nápadech myslí ostatní. Až do dnes znám názory mých přátel a rodiny, ale ty nejsou moc objektivní. K tomu, vytvořit blog mě dostrčil také dnešní fenomén internetu a blogů a blogspotů a dalších stránek. Docela ráda bych patřila mezi bloggery, kteří rádi a často publikují. Tak doufám, že mi to tu vydrží a hlavně doufám, že budu mít úspěch. 
P.S.: Omlouvám se za kvalitu fotek, ale fotím pouze na mobil, fotoaparát je právě mimo provoz.